ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en gebruik van de website dames-heren-sokken.nl, alsmede op de aan u ter beschikbaar gestelde informatie via nieuwsbrieven. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website, of door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Vestigingsadres: Dames-heren-sokken.nl: Rosarium 64, 1338MZ, ALMERE (geen bezoek adres)

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 063 964 2451 van maandag tot en met vrijdag van 10u00 tot 17u00

E-mailadres: info@dames-heren-sokken.nl

Btw-identificatienummer: NL132048449B02

KvK nummer: 32132866

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gecommuniceerde informatie op de website dames-heren-sokken.nl en in de nieuwsbrief.

Vanwege constante technische en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleert u daarom telkens wanneer u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload.

Artikel 3: Persoonsgegevens

Indien u via de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacy statement van toepassing. Wij raden u aan om deze privacy statement goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt. Wij zijn conform AVG

Artikel 4: Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, aanbiedingen, software en andere materialen op de website eigendom van dames-heren-sokken.nl of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Merknamen, logo’s en slogans zijn eigendom van dames-heren-sokken.nl of van de desbetreffende ondernemer. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien hiervoor vooraf toestemming is verleend door dames-heren-sokken.nl zal, tenzij anders overeengekomen, de volgende copyright aantekening moeten worden opgenomen op elke kopie van de inhoud van de website of een deel daarvan: Copyright © dames-heren-sokken.nl. Alle rechten voorbehouden.

Artikel 5: Inhoud website en nieuwsbrief

De inhoud van de website en van de nieuwsbrieven wordt met zorg samengesteld. Veel informatie die op de website en in de nieuwsbrieven staat is afkomstig van derden. Dames-heren-sokken.nl garandeert niet dat de inhoud van de website en nieuwsbrieven juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit dames-heren-sokken.nl, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website of uit het gebruik van de nieuwsbrief. Meer in het bijzonder zal dames-heren-sokken.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • De onmogelijkheid de website of de nieuwsbrief te gebruiken.
  • Het feit dat bepaalde informatie op de website of in de nieuwsbrief onjuist, onvolledig of niet actueel is.
  • Handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website of in de nieuwsbrief geplaatste informatie.

Artikel 6: Websites van derden

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat dames-heren-sokken.nl verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Artikel 7:

Artikel 8: Geschillen

Op overeenkomsten tussen dames-heren-sokken.nl en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.